František Hrabě

    František Hrabě se narodil 12. ledna 1934 v rodině hostinského a řezníka a to omezilo výběr jeho povolání po skončení školy. Naštěstí se stal zubním laborantem toto povolán se mu stalo nejenom jeho celoživotním posláním, ale také velikým osobním koníčkem. Mohl zde uplatnit své vrozené vlastnosti – smysl pro povinnost, přesnost a snahu po dokonalosti. Tyto, pro něj tak typické, vlastnosti uplatňoval také ve veřejné,m životě, do něhož vstoupil již za svého mládí. Byl vynikajícím organizátorem a to jej předurčilo stanout v čele původně Osvětové besedy a později Kulturního a společenského střediska obce. Z titulu této funkce se zasloužil o bohatý společenský a kulturní život obce.

    Již od mladých let byl nadšeným návštěvníkem divadelních představení a tak se velmi brzy stal členem divadelního souboru „Máj“. Jako mladý člen se nezajímal jenom o vystupování na jevišti, ale také o zázemí divadla, o otázky dramaturgické, o režijní práci i oblast výpravy a scény. Na divadelních plakátech se můžeme setkat s jeho jménem tedy nejen jako představitelem divadelní role, ale také ve funkci autora scény a výpravy. Svůj zájem neztratil ani v době, kdy ochotnický soubor byl ponořen do hlubokého spánku. Rozšiřoval své teoretické znalosti a vědomosti o divadle společně se svou manželkou Mílou. Stali se pravidelnými abonenty pražských divadelních představení a navštěvovali i ochotnické přehlídky Erbenův Žebrák.

    Nikdy nepřestal věřit, že ochotnické hnutí se v Bromech znovu probudí ke staré slávě. Když na konci 70. let se ukázaly všechny podmínky jako příznivé, byl jedním z hlavních iniciátorů vytvoření nového divadelního souboru Máj. Zde se úplně uplatnila především jeho organizační schopnost. Z jeho iniciativy vzniká především technické vybavení zázemí divadla, množství kulis, kostýmů a dokonalý světelný park.

    Po nedorozumění v 1. polovině 80. let a jeho dočasný odchod ze souboru, nic na jeho zaujetí nezměnil. Stanul společně s manželkou Mílou v čele dětského divadelního souboru při základní škole a několika zdařilými inscenacemi přivedl k ochotnickému divadlu celou řadu herců, kteří v pozdějších letech byli platnými členy dospělého souboru.

    Po odchodu dosavadního režiséra Františka Perglera, kdy hrozilo, že se bude opakovat situace a že soubor přestane existovat se společně s manželkou vrátili a začali budovat soubor nový. Své, dosud převážně teoretické poznatky a zkušenosti, pak plně uplatnil v režijní práci.

    Od roku 1986 až do roku 1998 vytvořil společně se souborem a svými spolupracovníky řadu inscenací, které se výrazně vryly do mysli diváků nejen z naší obce. František Hrabě také stál u zrodu Okresní přehlídky amatérských divadelních souborů okresu Beroun, jehož tři ročníky se uskutečnily u nás v Bromech. Vynikající úroveň souboru přinesla také pravidelná pozvání k účinkování na jednotlivých ročnících Erbenova Žebráku. Za jeho vedení došlo k vyvrcholení činnosti souboru a jednotlivé premiéry byly kulturní a společenskou událostí nejen v naší obci, ale i v širokém okolí. Především jeho náročnému přístupu ve funkci režiséra vděčí soubor za úspěchy, kterých dosáhl v období let 1986 – 1998.

    Život Františka Hraběte se uzavřel 16. března 1999. Patřil k těm, na jejichž život a dílo se nezapomíná.