Historie ochotnického divadla v Broumech

Léta válečná 1941 – 1945

Zájem o divadlo v Broumech byl trvalý, a tak se Karel Vajc, Josef Pergler a Josef Rosenbaum rozhodli iniciovat založení ochotnického spolku, který byl nazván na návrh Karla Vajce „Ochotnický kroužek Máj“.

Zahajovacím představením měla být „Maryša“ bratří Mrštíků. Bohužel bylo vyhlášeno stanné právo a to zastavilo veškerou činnost, i nácvik připravované hry. Po odvolání stanného práva byl zahájen nácvik hry jiné, a to operety „Ta česká muzika, ta srdcem proniká“. Režie se ujal Karel Vlach a zahajovací představené bylo sehráno 6. a 7. prosince 1941. Hrálo se na Vinohradech a nedělní představení bylo vyprodáno.

Poté byly sehrány ještě hry:

„Na letním bytě“ – J. Štolba – režie František Vlasák

„Divoké srdce“ – Dr. K. Zajíček – režie Karel Vajc, Josef Pergler

„Děvče z přístavu“ - Stelibský – režie Karel Vlach

„Pěst“ (O Boha) – Jar. Hilbert – Josef Pergler

„Jedenácté přikázání“ – F.F. Šamberk – režie Věra Pertlová

„Hříšek pana Breburdy“ – režie Josef Pergler

„Zuzana Vojířová“ – Jan Bor – režie František Pergler

„Vzbouření v ústavu šlechtičen“ – režie Karel Vajc

„Chlapík“ – režie František Pergler

„Prodaný dědeček“ – Vlasta Burian – režie František Vlasák

„Zpovědník“ – Frank Tetauer – režie František Pergler

„Zlý jelen“ – Klicpera

„O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“ – Božena Němcová

„O malíři, který dělal zázraky“

„Paličova dcera“ – režie František Pergler

„Maryša“ – bratři Mrštíkové - režie František Pergler

„Slavnost mládí (Majáles)“

„Strýček Tomáš“ – režie František Vlasák, Josef Vlach

„Veronika“ – D.C. Faltys – režie Karel Vajc

„Sedlák svým pánem“ – Lope de Vega

 

Po osvobození 1945 – 1950

Do druhé etapy svého života vstupuje soubor již 31. května 1945.

V tomto období byly uváděny tyto hry:

„Radúz a Mahulena“ – Zeyer – režie František Pergler

„Ruští lidé“

„Posel“ – V. Dyk

„Ženichové“

„Směšná práce“

„Matka“ – Karel Čapek – režie František Pergler

„Stanice Gordian“ – D.C. Faltys, režie František Pergler

„Jiříkovo vidění“ – J.K. Tyl – režie František Pergler

„Ondřej a drak“ – V. Dyk, režie František Pergler

„Vesnice Mladá“ – M. Stehlík, režie František Pergler

„Hodí se žít“ – režie Zdenko Vlach

„Hašlerův večer“

„Maryša“ – bratři Mrštíkové – režie František Pergler

„Hejtman Talfus“

„Polibek královský“

„České jaro“ – M.V. Kratochvíl

  

Období rozmachu 1955 – 1960

Ke své režijní i herecké práci se vrací František Pergler. Jsou všechny předpoklady k tomu, aby se v Broumech vytvářelo vynikající ochotnické divadlo. Velmi pečlivě bylo vybíráno prvé představení a soubor doplnění o mladou generaci se dal znovu do práce. Byly zakoupeny dva nové horizonty černý a bílý a několik refrektorů. Bylo instalováno nové zařízení na otevírání opony.

Odehraná představení:

„Matka“ – K. Čapek

„Hra o lásce a smrti“ – Romain Rolland

„V zakletém zámku“ – K. Leger

„Dr.“ – Bronislav Nušič

„Obchodník s deštěm“ – N. R. Nasch

„Třetí přání“ – Vratislav Blažek

„Cena vítězného konce“ – Karel Kubánek

  

K. Čapek – Matka – 1955 (Návrh scény František Pergler)

 

 

Znovuzrození „Máje“ 1979 – 1984

Počátkem roku 1979 se stává obnovení ochotnického souboru „Máj" předmětem jednání manželů Hrabětových a dosavadního režiséra Františka Perglera.

Členy obnoveného souboru se samozřejmě stali zkušení herci starší generace. Těch však nebylo mnoho, a tak především Miluše Hrabětová vyhledávala v obci vhodné typy lidí se zájmem o práci v ochotnickém souboru.

Velká pozornost byla věnována výběru hry. Stala se jí Tylova báchorka „Tvrdohlavá žena“. Větší problém byl v materiálním zabezpečení činnosti. Necitlivostí při rekonstrukci došlo ke zničení všech kulis. Fr. Hrabě toto ale vyřešil. Podařilo se mu prostřednictvím přítele Josefa Šebánka získat vyřazené dekorace a další vybavení přímo z Národního divadla.

Další představení:

„Oblázek na břehu mořském“ – Nataša Tánská

V prosinci 1979 se přeměnila Osvětová beseda na návrh Františka Hraběte na Kulturní a společenské středisko při MNV v Broumech vzhledem k rozšíření kulturní a společenské činnosti v obci. Tato změna přinesla i nový název broumských ochotníků – Divadelní soubor „Máj“ při Kulturním a společenském středisku v Broumech.

Představení:

„Bejvávalo“ – Karel Horký

„Směšná práce“ – G. Vracov

„Lucerna“ – A. Jirásek

„Pekelník“ – G.B. Shaw

„Naši furianti“ – L. Stroupežnický

„Ženský zákon“ – J.G. Tasovský

 

Uvnitř souboru byl sváděn zápas více méně dvou skupin s rozdílným názorem na organizaci a řízení souboru. Nakonec část souboru přestává pracovat.

 

Dětský divadelní soubor 1983 – 1989

Již od počátku školního roku 1982/83 jednal ředitel základní školy Karel Volena s manželi Hrabětovými, aby na škole vytvořili dětský divadelní soubor. Po kratším váhání souhlasili a ujali se vedení kroužku, režie a výpravy. V nácviku jim pomáhala i vedoucí školní družiny Zdeňka Volenová. Po tříměsíčních zkouškách byl soubor připraven k prvnímu veřejnému vystoupení.

Vystoupení:

„Elce, Pelce do pekelce“ – B. Zelenka

„Soví princezny“

„Pohádky H.Ch. Andersena“ – B. Svozilová

„Zahrada vil“

„Čarodějný bál“ – Dagmar Jandová

„Jak děti zachránily svět“ – J. Sypal

 

Změněné společenské poměry a změny v životě celé společnosti znamenaly ve svém důsledku zánik dětského divadelního souboru.

Pro ochotnické hnutí v Broumech bylo i tak krátké působení dětského divadelního souboru velmi důležité, neboť do řad divadelního souboru „Máj“ přivedl později mnoho mladých, pro divadlo zapálených, ochotníků, kteří našli v souboru plné uplatnění.

 

Umělecký růst souboru 1986 – 1990

Období hrozící stagnace práce souboru naštěstí netrvalo dlouho a bylo brzy zažehnáno. Na podzim roku 1985 požádal Václav Malec, jménem ochotníků, o obnovení činnosti divadelního souboru „Máj“ s tím, zda by se režie neujali manželé Hrabětovi. Ti byli ochotni se funkce ujmout. Soubor tvořili z malé části členi s většími zkušenostmi na jevišti, další část souboru je tvořena členy se zkušenostmi z dětského divadla a zbylou část tvoří členové, kteří na jevišti stojí poprvé.

Představení:

„Paličova dcera“ – J.K. Tyl – režie František Hrabě

„Ženský boj“ – V.K. Klicpera

„Pygmalion“ – G.B. Shaw

 

Okresní divadelní přehlídky amatérských souborů v Broumech 1988 – 1990

Inscenace her, které s sebou nesly pečeť náročné režijní práce, vzbuzovaly ohlas, jež znamenal zvýšený zájem nejen místních diváků, ale i v řadě okolních vesnic a měst, kam byl náš soubor zván.

To byl i jeden z důvodů, proč se 1. přehlídka ochotnických divadelních souborů našeho okresu uskutečnila 20. května roku 1988  v Broumech. Byla tím založena krátká, ale pro naši obec významná tradice.

Program 1. přehlídky roku 1988:

20.5. – DS OB Chyňava – dopolední vystoupení pro žáky MŠ a ZŠ – J. Jílek: „Kašpárek,

            Honza a zkletá princezna“

20.5. – DS „AZ“ ZK ROH KŽ Beroun – V. Venclík: „Vrať mi to pyžamo“

21.5. – DS K. J. Erbena SKP Žebrák – A. Nikolaj: „Tři na lavičce“

22.5. – DS Máj Broumy – G. B. Shaw: „Pygmalion“

 

Divácký i organizační úspěch prvé divadelní přehlídky sjednotil všechny v názoru, že se budou konat každoročně a samozřejmě v Broumech.

Nová divadelní sezóna roku 1989 začala výběrem nové hry i s ohledem na další ročník divadelní přehlídky. Po zvážení všech možností souboru vybral režisér hru českého klasika J. K. Tyla „Strakonický dudák“.

Program 2. přehlídky roku 1989:

11.5. – DS „AZ“ při ZK ROH KDC – J. Jílek: „Silvestr“

12.5. – DS K. J. Erbena Žebrák – J. B. Pristley: „Nebezpečná křižovatka“

13.5. – DS Chodkyň – O. Šafránek a J. Balda: „Muzikantská Liduška“

14.5. – DS Máj Broumy – J. K. Tyl: „Strakonický dudák“

 

Jako další hra byla vybrána skoro fraška Jana Havláska „Nepožádáš o manželku bližního svého“.

 

Program 3. přehlídky roku 1990:

17.5. – DS K. J. Erbena Žebrák – K. Hašler, F.F. Šamberk: „Poslední Podskalák“

18.5. – dopoledne dětské představení loutkového divadla učitelek MŠ Beroun – L.

            Mazancová: „Perníková chaloupka trochu jinak“

18.5. – DS Hrádek OB Křivoklát – M. Švandrlík: „Honorace z pastoušky“

19.5. – DS Máj Broumy – Jan Havlásek: „Nepožádáš o manželku bližního svého“

 

3. okresní přehlídka divadelních souborů byla současně přehlídkou poslední.

I tak krátká tradice byla pro náš soubor, pro diváky i pro naší obec nezanedbatelná. Pro soubor to byla vítaná příležitost získat možnost porovnání s ostatními soubory, diváci mohli pravidelně navštěvovat divadelní představení.

 

Vrcholné období souboru 1991 – 1998

Ve vedení souboru jsou František Hrabě a Václav Malec.

V roce 1991 byla vybrána hra „Obchodník s deštěm“ od amerického dramatika N. R. Nasche. Inscenace měla nečekaný úspěch.

Do souboru se, po odchodu do důchodu, vrátil profesionální herec Zdenko Vlach.

Na základě nových možností souboru připravil režisér zajímavý pokus. Spojil dodatečnou úpravou tři jednoaktovky klasiků české veselohry a zarámoval je jako vystoupení herecké kočovné společnosti. Představení bylo věnováno 200. výročí narozní V.K. Klicpery a tvořily ho veselohry J.N. Štěpánka: „Berounské koláče“, V.K. Klicpery: „Ptáčník“ a F.D. Šamberka: „Blázinec v prvém poschodí“.

Ohlasy představení mezi diváky i v regionálním tisku přinesly našemu souboru pozvání k účinkování na divadelní přehlídce Erbenův Žebrák.

 

V roce 1994 proběhly oslavy 120 let ochotnického hnutí v Broumech.

Přípravný výbor se shodl na následujícím programu oslav:

a)      Divadelní představení souboru Máj

b)      Divadelní představení pozvaných ochotnických souborů

c)      Vydání Almanachu, který by shrnul všechny známé poznatky o ochotnickém divadle v Broumech

d)     Výstava dokumentů o 120 leté historii broumského ochotnického divadla

e)      Večer se známým pražským hercem

f)       Slavností setkání všech žijících broumských ochotníků

 

Nácvik nové inscenace a přípravy probíhaly. Vybranou hrou byla „Teta z Bruselu“. V dubnu 1994 však nečekaně zemřel Zdenko Vlach, jeden z nejdůležitějších členů. I přes to byla hra odehrána a soubor byl opět pozván k účasti na dalším ročníku Erbenova Žebráku.

Divadelní soubor Máj a obec Broumy se dostaly do kulturního podvědomí celého okresu.

Další hry:

„Noc na Karlštejně“ – J. Vrchlický – režie František Hrabě

„Jeppe z Vršku“ – Ludvik Holberg

„Zlý jelen“ – V.K. Klicpera

„Noci na Zvíkově“ – František Kožík

 

Hledání nové cesty souboru 2000 – 2004

V březnu 1999 zemřel František Hrabě. Jeho smrt se výrazně projevila v divadelním souboru, jehož byl režisérem a hnacím motorem. Až do konce roku 1999 jako by soubor neexistoval.

Ukázalo se však, že členům souboru se po divadle stýská, a tak s iniciativy Václava Malce se na počátku prosince 1999 schází všichni, kteří chtějí hrát. Na této schůzi bylo rozhodnuto v činnosti pokračovat. Režie se ujal Milan Žižka, zkušený člen souboru a představitel titulních rolí, spolupráci přislíbila i Míla Hrabětová. Byla vybrána hra „Lesní panna, aneb Cesta do Ameriky“ – J.K. Tyl.

V roce 2003, u příležitosti oslav 1000 let od zachránění knížete Jaromíra na památném vrchu Velízi, sehrál soubor Máj veršovanou aktovku „O zachránění knížete Jaromíra na vrchu Velízi“. Autorem představení byl Otomar Dvořák, spisovatel spjatý s Kublovem.

Divadelní představení jako součást oslav proběhlo ve farské zahradě, kde bylo připraveno pódium, zdařile upravené právě pro tuto příležitost.

V předvánoční době roku 2003 divadelní soubor připravil betlémskou hru vánoční „Kde jest ten král narozený?“, kterou napsali Otomar Dvořák a Eva Zajícová s použitím lidových vánočních her a koled.

Obě vystoupení v roce 2003 znovu dokázala, že soubor disponuje dobrými herci, kteří jsou schopni řešit i náročné úkoly.

 

 

Informace, obrázky a fotografie byly čerpány:

-          kniha Ochotníci broumští – Karel Volena

-          soukromé fotografie z archívu Jany Sklenářové

-          dobový tisk