František Rosenbaum - Becanzl

    V roce 1994, kdy v rámci oslav 120. výročí ochotnického hnutí v Bromech vyšel Almanach, byl nejstarším žijícím členem divadelního souboru „Máj“ František Rosenbaum, který púřávě toho roku oslavil své životní jubileum – 80 let. I on zasvětil značnou část svého života své lásce k ochotnickému divadlu.

    František Rosenbaum se narodil 15. ledna 1914. Celý jeho život byl spjat se zemědělstvím. Tak jako mnoho dalších se dostal k ochotnickému divadlu již v chlapeckém věku. Prvně vystoupil na „prkna jež znamenají svět“ jako čtrnáctiletý v roce 1928.

    Během své ochotnické kariéry se stal představitelem charakterních rolí – postav sedláků, hospodářů, rozhodných mužů. Velmi rád však také vytvářel i role komické, při nichž si nejednou vysloužil potlesk na otevřené scéně. Rád vzpomíná na roli Švandy ze Strakonického dudáka, kterou ztvárnil v začátcích své herecké poutě. Nejmilejší vzpomínky se vážou na jeho „parádní“ roli starého Lízala ze hry bratří Mrštíků „Maryša“. Ta měla v rámci velmi úspěšného představení veliký ohlas a na 3. ochotnickém dnu Jungmanova okrsku ÚMDOČ se uskutečnila nevyhlášená soutěž monologů několika Lízalů. V celkovém hodnocení byl nejvýše vyzvednut právě Lízal v podání Františka Rosenbauma. S jeho jménem se v divadelní kronice často setkáváme právě při Ochotnických dnech nebo obvodních představeních.

    Velmi úspěšný byl i v řadě dalších rolí. Pamětníci vzpomínají na postavu husitského hejtmana Pobery z Lomu v inscenaci hry „Hejtman talamus“ i na otce Curryho ve hře „Obchodník s deštěm“. S chutí si zahrál vrchního v Jiráskově Lucerně. V závěrečné etapě jeho hereckéí práce jsme se mohli setkat s jeho znamenitým židem Ezechielem z Tylovy Tvrdohlavé ženy a s mrzutým starým vodníkem Ivanem z Jiráskovy Lucerny. Naposledy vstoupil na prkna broumského jeviště v charakterní roli dědečka Dubského v Našich furiantech. Svému obecenstvu se představil v letech 1928 až 1983 celkem ve více než 40 rolích.

    František Rosenbaum však nebyl jenom hercem ochotnického divadla v Bromech, ale výrazně se podílel také na organizaci ochotnického hnutí. Setkáváme se s ním jako s předsedou Ochotnického kroužku Máj v květnu 1949 zvoleným na 8. valné schůzi a v jeho čele stál až do jeho praktické likvidace v roce 1951. Své bohaté zkušenosti dával k dispozici i po obnově ochotnické činnosti. Proto se ani nedivíme, když se s jeho jménem znovu setkáváme v dlouhé odmlce ochotnické činnosti. On to byl, kdo organizoval vystoupení při Suchých májích v roce 1975 i Konec masopustu 1976. Stále neochvějně věřil, že návrat ke slavným časům broumského divadla se musí podařit. A tak, když se uskutečnil, nalézáme ho opět mezi aktivními herci souboru.

    V roce 1983 se uzavřela jeho herecká dráha na jevišti ochotnického divadla, ale neskončil jeho zájem o další vývoj souboru. V roce 1994 při oslavách 120. výročí ochotnického hnutí v Bromech mu byla za celoživotní dílo udělena pamětní cena broumského divadelního souboru Máj.

    František Rosenbaum zemřel 20. února 1996 ve věku 82 let.